Eg er født i Stavanger i 1975 og vokste opp på Randaberg som eldst i en syskenflokk på fire. Eg har drevet med sang og musikk sidan eg var en lita jente. Det startet med gitaren i fanget til far og som «vedheng» når koret hans reiste rundt og sang. Sidan blei det barnekor, musikkskole og ungdomskor, både som sanger og dirigent. I gymnastiden var eg organist ved pianoet i Grødem menighet. Studieårene hadde eg i Oslo. Dei første åra gjekk eg på bibelskolen i Staffeldtsgate, i dag kalt Høyskolen i Staffeldtsgate. Her studerte eg musikk og kristendom grunnfag, og var aktiv i Storsalen menighet. Eg gjekk fleire år i Kor de Ville, var med i lovsangstjenesten og dirigerte en periode Storsalens ungdomskor.


Veien gjekk så vidare til Universitet i Oslo, kor eg studerte musikk mellomfag og storfag, sosiologi grunnfag, praktisk-pedagogisk utdanning og musikk hovudfag. Sommeren 2001 gjorde eg feltarbeid til mi hovudoppgåve i en menighet som heiter Brooklyn Tabernacle i New York. Her fikk eg kjennskap til korleis musikken brukes som et redskap til å skape enhet og fellesskap i et multikulturelt miljø.

Foruten studier var eg også aktiv sanger i Oslo Gospel Choir, og fikk være med på mange spennende turneer og plateinnspillinger i inn -og utland. I tillegg til å være utøvende sanger har eg også vært instruktør på ulike seminarer (bl.a Musikkuka på Viken/Acta, Barnegospelfestivalen i Kragerø og IKOs kurser i babysang & småbarnssang), innen korleing, låtskriving og lovsang.

Etter endt studietid jobba eg som musikkonsulent i Acta, Normisjon. Deretter var eg ansatt som musikalsk ansvarlig i Frøyland og Orstad Kyrkje.

Eg er nå busatt med mann og tre barn på Klepp i Rogaland, og jobber til dagleg som musikklærer i ungdomsskulen, i tillegg til å være freelance sanger.